procesul de creditare

Vom încerca în cele ce urmează să-ți prezentăm definiția și explicarea celor mai frecvenți termeni și expresii utilizate în procesul de creditare. 

1.Dobândă

Dobândă reprezintă costul creditului și este exprimată în procente pe o anumită perioada (de obicei, pe an). Este important ca aceasta să fie clar exprimată, cum se compune și cum se aplica. În graficul de rambursare a creditului, trebuie să existe o coloana separată care să indice cât din totalul ratei de plată reprezintă costul cu dobândă al creditului.

Dobânda Fixă

Dobânda Fixa este exprimată printr-un număr sub forma de procent și este valabilă pe o anumită perioada sau pe toată perioada creditului. În cazul în care certitudinea este condiția ta de baza, atunci opțiunea de Dobândă Fixă este cea mai buna pentru tine, deoarece ea nu se modifica pe parcursul perioadei pentru care este indicată, deci vei ști întotdeauna și încă de la început, cât este rata ta de plată.

Dobânda variabilă

Dobânda Variabilă este exprimată sub forma unei sume între un indice de referință la 3 luni/6 luni, în cazul nostru indicele IRCC la 3 luni, și o marjă a băncii. Marja băncii rămâne fixă însă nivelul indicelui de referință este supus condițiilor de evoluție a pieței, deci poate înregistra variații de la o perioada la alta și se modifica la fiecare 3 luni. În cazul în care oportunitatea este ceea ce îți place, atunci opțiunea de Dobândă Variabila ți se potrivește.

Indicele de referință a cunoscut mai multe evoluții de-a lungul timpului și diferă și în funcție de moneda în care se acorda creditul. De exemplu, până la introducerea în România a indicelui IRCC specific creditelor pentru persoanele fizice, s-a folosit indicele Robor sau dacă este vorba de un credit în Euro atunci se folosește indicele Euribor.

 DAE sau Dobândă Anuala Efectiva

Practic, aceasta înglobează costurile efective ale creditului, respectiv dobândă de care am vorbit mai sus plus toate comisioanele, exprimată în procente, că și dobândă de finanțare. Este o un element de comparație important în analiza ofertelor disponibile pe piață.

De precizat, că DAE nu reprezintă costul total al creditului, deoarece așa cum vei vedea parcurgând informațiile de aici, mai sunt și alte costuri legate de contractarea unui credit și care nu reprezintă costuri percepute direct de banca, ci sunt aferente unor servicii necesare în procesul de creditare.

Vrei să apelezi la un credit?

Contactează-ne!

2. Taxe și Comisioane 

Exista mai multe tipuri de taxe și comisioane asociate procesului de creditare, acestea sunt :

  • de tipul costurilor aferente creditului, cum sunt: comisionul de analiză a dosarului, comisionul de acordare, comisionul de gestiune, comisionul de garantare (în cazul creditelor garantate alte entități, cum sunt creditele Noua Casă garantate de stat prin FNGCIMM) 
  • pentru alte servicii pe care le oferă băncile în cadrul procesului de creditare, în cazul în care vrei să le folosești pe acestea, cum sunt : taxa de evaluare a garanțiilor, taxe pentru servicii de înregistrare, costurile de asigurare, diverse taxe notariale sau de alta natura.

3. Gradul de îndatorare

Fiecare tip de credit are stabilit un grad maxim de îndatorare, iar accesarea unui credit depinde de încadrarea în acest criteriu. Este posibil că atunci când nu îndeplinești condiția gradului de îndatorare maxim, să reduci valoarea creditului sau să aduci un avans mai mare.

La calculul gradului de îndatorare se ține cont de nivelul veniturilor realizate și de totalul obligațiilor de plată (din creditele pe care le ai în derulare sau alte sume lunare de plata) la care se adaugă și suma lunara de plata pentru creditul solicitat.

În funcție de creditul solicitat, gradul de îndatorare variază, dar, de regula, nu depășește 45%.

4. Garanții

Garanțiile sunt măsuri de siguranță pe care banca le ia pentru a se asigura că obligațiile financiare ale creditului pe care banca l-a acordat vor fi achitate.

Acestea pot fi bunuri materiale (imobile sau bunuri mobile) aflate în proprietatea ta, a beneficiarului de credit asupra cărora se instituie o ipotecă (sau un gaj).

Tot garanții sunt considerate și asigurările (de viață sau aferente bunurilor ce se achiziționează din credit), cesiunile de contracte (dacă ai de exemplu venituri din chirii sau din alte tipuri de contracte din care obții venituri).

5. Biroul de Credite

Este o baza de date în care toate instituțiile financiare raportează creditele cu suma de până la 20.000 RON pe care le-au acordat consumatorilor (persoanelor fizice).

În procesul de creditare, băncile efectuează interogarea acestei baze de date pentru a afla istoricul tău de creditare.

Daca figurezi cu restante la Biroul de Credit nu înseamnă neapărat că nu mai poți lua un credit.

Se va analiza situația ta materială și familială, care au fost cauzele întârzierilor, cum au evoluat veniturile tale și cum poți susține noul credit.  Noi te vom consilia cum este mai bine să procedezi și când poți aplica. 

Nu știi sigur dacă poți accesa un credit?

Contactează-ne!


6. Asigurările

Când vorbim de credite, vorbim de 2 tipuri de asigurări.

Asigurările aferente bunului care se achiziționează prin credit

Astfel avem, polițele de asigurare ale imobilului, care sunt Polița de asigurare obligatorie (PAD) şi polița de asigurare facultativă sau alte tipuri de asigurări (ex. poliță Casco pentru auto). Acestea pot fi încheiate cu orice societate de asigurări autorizată dar, de obicei, băncile au o lista de asiguratori cu care lucrează mai frecvent.

Asigurările beneficiarului de credit (persoanei fizice)

Acestea sunt asigurările de viață care acoperă riscuri pe care persoana beneficiara le poate avea pe timpul derulării creditului (ex. decesul, invaliditatea și șomajul) și care sunt associate celor mai multe credite pe termen lung (cum sunt cele imobiliare).

În funcție de banca aleasă de tine sau de asigurarea pentru care optezi, este bine să analizezi clauzele aferente contractelor de asigurare pentru că acestea pot influența suma pe care o plătești.

Pentru creditele pe termen lung, primele aferenta asigurării de viață se plătesc de obicei lunar și ele apar că o coloană distinctă în graficul de rambursare a creditului. De aceea, când vom calcula totalul de plata lunar aferent creditului, vom lua în considerare și costul asigurării.

7. Documente aferente garanțiilor imobiliare

Extrasul CF

Acest document este parte din documentația standard pentru orice credit garantat cu ipoteca asupra unui imobil și este un document eliberat de Cartea Funciara (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara).

Dar este util și pentru tine, căci în el poți vedea cine sunt proprietarii, dacă ceea ce ai văzut la vizionare corespunde cu ceea ce figurează în acte și, mai ales, dacă exista litigii în curs, caz în care este bine să consulți imediat un avocat sau un notar.

Noi te sfătuim să soliciți un extras CF cât mai curând după ce ai văzut locuință pe care ți-ai dori să o achiziționezi și putem să-l analizăm împreună.  

Raportul de evaluare

Și acesta este parte din documentația standard pentru creditele ipotecare și imobiliare iar băncile oferă diverse variante de a obține acest raport (fie prin evaluatorii lor agreați, fie un evaluator pentru care poți să optezi, dar care trebuie anunțat în prealabil la banca). Evaluatorii trebuie să fie autorizați și membri ai ANEVAR.

Pentru tine, raportul de evaluare este important ca să vezi cât valorează pe piață imobilul pentru care vei lua creditul și să poți să faci o analiza în contextul  general al evoluției pieței imobiliare, dacă dorești. De reținut că asigurarea imobilului se vă face la valoarea creditului dar sunt cazuri în care se ține cont și de valoarea de piață.

Noi, cei de la Finoteca, te vom sprijini pe tot parcursul aplicării:

  • vom completa împreună toate formularele, 
  • te vom ghida cu privire la procedura de evaluare, 
  • te vom ajuta cu consiliere în analiză clauzelor contractuale,  
  • vom fi alături de tine la semnarea contractelor.

8. Rambursarea anticipată

Rambursarea anticipată reprezintă achitarea unei sume din soldul creditului, în avans, oricând, înaintea scadenței finale.

Rambursarea anticipată a unei sume din soldul creditului se poate efectua oricând, indiferent de tipul creditului și nu se percepe comision pentru aceasta. Pentru a rambursa anticipat un credit (parțial sau total), trebuie să nu înregistrezi restante.

Aceștia sunt doar câțiva termeni pe care îi vei regăsi atunci când dorești să accesezi un credit. Noi suntem alături de tine pentru a face procesul de aplicare cât mai simplu și mai rapid. 

Finoteca – Consilierul tău avizat în finanțare